Kürtaj Cinayettir


“Diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna hangi suçtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman… Herkes ne hazırlayıp getirdiğini görecektir.” TEKVİR – 8,9,14

Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah’ın kendilerine verdiği rızkı, Allah’a iftira ederek haram kılanlar, muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Onlar gerçekten sapmışlardır ve doğru yolu bulacak da değillerdir. ENAM – 140

PDF İndir

Share Button

Bir cevap yazın