DEMOKRASİ: Hakimiyetin Allah’tan İnsana Geçirilmesidir

Demokrasinin buyurduğu “Egemenlik/Hakimiyet Milletindir” düsturu ile aslen dine atıf yapılmakta ve Allah’ın sosyal hayata dair gönderdiği emir ve yasakların görmezden gelinmesi gerektiği kastedilmektedir.

Böylece yaratan ama insanlara karışmayan bir ilah anlayışı oluşturulmaktadır.

“Siz Allah’ı bırakıp; sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere (düzmece ilahlara) tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah’a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.” YUSUF – 40

“O, Allah’tır. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd O’na mahsustur. Hüküm yalnızca O’nundur. Kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.” KASAS – 70

PDF İndir

Share Button

Bir cevap yazın