Sakın Tapma Serisi – Her türlü İdeolojiye

İdeolojiler birer dindir. Aynen din gibi bireysel ve sosyal hayat kuralları belirleyerek bunlara uyulmasını beklerler. Oysa tek hayat nizamı belirleyici Allah’tır. İdeolojiler ise batıl kanunlar icat ederek Allah’ın kanunlarını ortadan kaldırırlar.

“Hüküm vermek yalnız Allah’a aittir. Kendisinden başkasına değil yalnız O’na ibadet etmenizi emretmiştir. İşte dosdoğru olan din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.” YUSUF – 40

“Hüküm koymada Allah’a ortaklık yoktur.” KEHF – 26

“Allah’a çağırandan ve iyi işlerde ( salih amelde ) bulunandan ve “Şüphe yok ki ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kimdir ki?” FUSSİLET – 33

Allah size ayrıntılı açıklamalar içeren kitabı indirmişken ben O’nun dışında bir hakeme mi başvurayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, Kur’an’ın gerçeğe dayalı olarak Allah tarafından indirildiğini bilirler. O halde sakın kuşkuya kapılanlardan olma. EN’AM – 114

PDF İndir

Share Button

Bir cevap yazın