DEMOKRASİ: Kendine Ait Bir Dünya Görüşüne Sahiptir

Demokrasi her türlü coğrafyada kullanılabilecek araçları olan bir sistem değil, aynı zamanda felsefi yönü olan bir yönetim biçimidir. Bu yüzden demokrasiyi yalnız bir araç olarak görmek en masum ifade ile saflık olacaktır.
Devamını oku

Share Button

DEMOKRASİ: İstemeseniz de Kendini Zorla Kabul Ettirir

Demokrasi savunucuları gerektiğinde topraklarınızı işgal eder, siz direniş ( kurtuluş savaşı ) verdiğinizde sizi terörist ilan eder.
Devamını oku

Share Button

DEMOKRASİ: Beğenmediklerine Balans Ayarı Verir

Demokrasi sanılanın aksine siyasal özgürlükçü değildir. Kendi çizdiği sınırlar içinde hareket eden siyasi görüşleri kabul eder. Farklı gördüğü herhangi bir düşünceye müdahale etmekten çekinmez.
Devamını oku

Share Button

DEMOKRASİ: Sermayenin Zulmünü Meşrulaştırır

Demokratik sistemlerin ekonomi politikalarını kapitalizm belirler.
Devamını oku

Share Button

DEMOKRASİ: Harama Ortak Yapar

Demokrasi dinden bağımsız ( Seküler ) bir felsefedir. Bu yüzden hayata haram/helal ilişkisiyle bakmaz.
Devamını oku

Share Button

DEMOKRASİ: Hakkın Çoğunluğa Kurban Edilmesidir

Demokrasi doğruyu niteliğe göre değil sayıya göre belirler. 49 helali savunanın karşısında 51 haramın taraftarlığını yapan kazanır.
Devamını oku

Share Button

DEMOKRASİ: Gerçekten Farklı Olana Hayat Hakkı Tanımaz

Demokratik sistemler insanların önüne ana hatlarıyla farklı olmayan seçenekler sunar. Fakat temelden farklılık gösteren hayat görüşlerine müsamaha göstermez. Onları tehdit olarak algılar.
Devamını oku

Share Button

DEMOKRASİ: Haramı Meşrulaştırır

Demokrasi ilahi olanı tümüyle yok sayandığı için haram-helal ilişkisini de gözetmez.
Devamını oku

Share Button

DEMOKRASİ: Önceden Doğru Dediğine Sonradan Yanlış Der

Demokrasi ilahi olanı tümüyle yok sayan, hegonomik zihinlerin kullandıkları bir araçtır. Bu aracı halkları en ikna edici yötnem olarak zulümlerine kılıf uydurmak için kullanmaktadırlar.
Devamını oku

Share Button

DEMOKRASİ: Hakimiyetin Allah’tan İnsana Geçirilmesidir

Demokrasinin buyurduğu “Egemenlik/Hakimiyet Milletindir” düsturu ile aslen dine atıf yapılmakta ve Allah’ın sosyal hayata dair gönderdiği emir ve yasakların görmezden gelinmesi gerektiği kastedilmektedir.
Devamını oku

Share Button