Tevhid Nedir?

TEVHİD: Allah’ı (cc) zatında, fiillerinde, isim ve sıfatlarında birleyip, yaratıcının, hüküm sahibinin ancak Allah olduğunu kabul etmektir. Allah inancının, insanların düşündüğü bütün yanlış ilah düşüncelerinden uzak bir dünya görüşünün, tek yaratıcı, tek rab tanımanın açıkça ortaya konulmasıdır. Allah’tan başka ilah olmadığına inanan mü’minlerin, bütün ilgi ve dikkatlerini Allah’a yöneltmeleri, Allah’a teslim olmaları, mutlak kudret sahibi olarak O’nu görmeleri, O’nun gösterdiği yolda yürümeleri, O’nun istediği gibi O’na kulluk yapmalarıdır.

Tevhid ehli, yalnızca “Allah vardır” demekle kalmaz. Bunu demekle beraber, O’ndan başka ilah, O’ndan başka yaratıcı, O’ndan başka rızık verici, O’ndan başka hüküm koyucu ( yasama organı ), O’ndan başka rab olmadığına da inanır.
Devamını oku

Share Button

İslam Nedir?

Devamını oku

Share Button

İlah Nedir?

İLAH: Kanun koyan, otorite sahibi, ibadet edilen, rızık veren, hesaba çeken, kendisine ihtiyaç duyulan, eşsiz tek varlıktır. İlah denildiğinde, aklımıza, hayatımız için kanun koyan, nizam ve hukuk belirleyen ve kayıtsız şartsız hakimiyet sahibi Allah (c.c.) gelmelidir.
Devamını oku

Share Button

Din Nedir?

HAK DİN: Allah’ın, ilk peygamberden son peygambere kadar gönderdiği ve peygamberlerin de insanlara tebliğ ettiği hükümlerdir.

BATIL DİN: İnsanların akıllarından uydurdukları veya HAK DİN’i bozarak icat ettikleri inançlardır.
Devamını oku

Share Button