Her İdeoloji Bir Dindir

İdeolojiler de tıpkı din gibi kendilerine inanan bireyler ve bu bireylerin oluşturduğu toplumlar için çeşitli kurallar belirleyerek bir hayat nizamı öngürürler. Ekonomi, siyaset, ahlak, aile hayatı gibi bir çok konuda, tabiri caizse, haram ve helal koyarlar.
Devamını oku

Share Button

İbrahim! Kır Yeniden Putları

Hz. İbrahim ( tıpkı peygamberimiz gibi ) yaşadığı çağın putlarını kırarken bu çağın müslümanlarına da önemli bir mesaj bırakmış oluyor.

Yaşadığımız çağda bizleri çok daha fazla ve çok daha çeşitli put bekliyor. Bu ümmet kendinden başlayarak tüm insanlığı kurtuluşa çağıracak, Allah’tan başkasına tapmayan nesiller yetiştirecek, sahte ve zorba ilahları ortadan kaldıracak İbrahimler bekliyor.
Devamını oku

Share Button

Amerika Özgürlük ve Demokrasi Getirir

ABD dünya sahnesinde söz sahibi olduğu günden bu yana milyonlarca insan yaşadıkları topraklardan, evlerinden sürülmüş, yüzbinlerce kadına tecavüz edilmiş, yüzbinlerce insan sakat bırakılmış, milyonlarca insan işkenceden geçirilmiş ve milyonlarca insan çoluk-çocuk, geç-yaşlı, kadın-erkek demeden katledilmiştir.
Devamını oku

Share Button

Değiş Aslına Dön – Tevhid

İnsanların uydurduğu sahte düzenlerin peşinden koşma, dünyevi rahatlıklar uğruna Allah’ın hükmünden yüzçevirme. Demokrasi rüzgarına kapılıp sekülerleşme. Nebevi yönteme dönüş yapıp tevhidden şaşma.
Devamını oku

Share Button

Sakın Tapma Serisi – Demokrasiye

Demokrasi yalnız seçim değildir. Demokrasi bir dindir. Kendine göre bir hayat nizamı vardır. Allah’ın kanunları yerine beşerin uydurduğu kanunları kutsama.
Devamını oku

Share Button

Sakın Tapma Serisi – Modern Putlara

Tarih boyunca insanlar peygamberlerin getirdiği dinden/şeriattan uzaklaşarak kendilerince değerli gördükleri insanların heykellerini yaparak onlara tapındılar. O putların/heykellerin önünde dikilerek çeşitli ritüeller ( ibadetler ) gerçekleştirdiler.

Günümüzde de insanlar putçuluğu devam ettirmekteler. Leninler, Stalinler, Maolar, Türklerin atası/ceddi görülenlerin heykelleri meydanları süslemekteler. Devamını oku

Share Button

Sakın Tapma Serisi – Her türlü İdeolojiye

İdeolojiler birer dindir. Aynen din gibi bireysel ve sosyal hayat kuralları belirleyerek bunlara uyulmasını beklerler. Oysa tek hayat nizamı belirleyici Allah’tır. İdeolojiler ise batıl kanunlar icat ederek Allah’ın kanunlarını ortadan kaldırırlar. Devamını oku

Share Button