İbrahim! Kır Yeniden Putları

Hz. İbrahim ( tıpkı peygamberimiz gibi ) yaşadığı çağın putlarını kırarken bu çağın müslümanlarına da önemli bir mesaj bırakmış oluyor.

Yaşadığımız çağda bizleri çok daha fazla ve çok daha çeşitli put bekliyor. Bu ümmet kendinden başlayarak tüm insanlığı kurtuluşa çağıracak, Allah’tan başkasına tapmayan nesiller yetiştirecek, sahte ve zorba ilahları ortadan kaldıracak İbrahimler bekliyor.
Devamını oku

Share Button

Sakın Tapma Serisi – Modern Putlara

Tarih boyunca insanlar peygamberlerin getirdiği dinden/şeriattan uzaklaşarak kendilerince değerli gördükleri insanların heykellerini yaparak onlara tapındılar. O putların/heykellerin önünde dikilerek çeşitli ritüeller ( ibadetler ) gerçekleştirdiler.

Günümüzde de insanlar putçuluğu devam ettirmekteler. Leninler, Stalinler, Maolar, Türklerin atası/ceddi görülenlerin heykelleri meydanları süslemekteler. Devamını oku

Share Button

Sakın Tapma Serisi – Her türlü İdeolojiye

İdeolojiler birer dindir. Aynen din gibi bireysel ve sosyal hayat kuralları belirleyerek bunlara uyulmasını beklerler. Oysa tek hayat nizamı belirleyici Allah’tır. İdeolojiler ise batıl kanunlar icat ederek Allah’ın kanunlarını ortadan kaldırırlar. Devamını oku

Share Button