Tevhid Nedir?

TEVHİD: Allah’ı (cc) zatında, fiillerinde, isim ve sıfatlarında birleyip, yaratıcının, hüküm sahibinin ancak Allah olduğunu kabul etmektir. Allah inancının, insanların düşündüğü bütün yanlış ilah düşüncelerinden uzak bir dünya görüşünün, tek yaratıcı, tek rab tanımanın açıkça ortaya konulmasıdır. Allah’tan başka ilah olmadığına inanan mü’minlerin, bütün ilgi ve dikkatlerini Allah’a yöneltmeleri, Allah’a teslim olmaları, mutlak kudret sahibi olarak O’nu görmeleri, O’nun gösterdiği yolda yürümeleri, O’nun istediği gibi O’na kulluk yapmalarıdır.

Tevhid ehli, yalnızca “Allah vardır” demekle kalmaz. Bunu demekle beraber, O’ndan başka ilah, O’ndan başka yaratıcı, O’ndan başka rızık verici, O’ndan başka hüküm koyucu ( yasama organı ), O’ndan başka rab olmadığına da inanır.
Devamını oku

Share Button

Değiş Aslına Dön – Tevhid

İnsanların uydurduğu sahte düzenlerin peşinden koşma, dünyevi rahatlıklar uğruna Allah’ın hükmünden yüzçevirme. Demokrasi rüzgarına kapılıp sekülerleşme. Nebevi yönteme dönüş yapıp tevhidden şaşma.
Devamını oku

Share Button