Tevhid Nedir?

TEVHİD: Allah’ı (cc) zatında, fiillerinde, isim ve sıfatlarında birleyip, yaratıcının, hüküm sahibinin ancak Allah olduğunu kabul etmektir. Allah inancının, insanların düşündüğü bütün yanlış ilah düşüncelerinden uzak bir dünya görüşünün, tek yaratıcı, tek rab tanımanın açıkça ortaya konulmasıdır. Allah’tan başka ilah olmadığına inanan mü’minlerin, bütün ilgi ve dikkatlerini Allah’a yöneltmeleri, Allah’a teslim olmaları, mutlak kudret sahibi olarak O’nu görmeleri, O’nun gösterdiği yolda yürümeleri, O’nun istediği gibi O’na kulluk yapmalarıdır.

Tevhid ehli, yalnızca “Allah vardır” demekle kalmaz. Bunu demekle beraber, O’ndan başka ilah, O’ndan başka yaratıcı, O’ndan başka rızık verici, O’ndan başka hüküm koyucu ( yasama organı ), O’ndan başka rab olmadığına da inanır.

“Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Rahman ve Rahim olan O’ndan başka ilah yoktur.” BAKARA – 163

“Onlar Allah’ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i kendilerine rabler edindiler. Oysa tek bir ilah olan Allah’a kulluk etmekten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. O, onların ortak koştuklarından yücedir.” TEVBE – 31

“De ki: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” “Allah’tır” de. De ki: “Öyleyse O’ndan ayrı, kendilerine bir yarar veya zarar dokundurma güçleri olmayan dostlar mı edindiniz?” De ki: “Kör ile gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık bir olur mu?” Yoksa (Allah’a) O’nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki: “Allah her şeyin yaratıcısıdır. O tektir, mutlak hakimiyet sahibidir.” RAD – 16

Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. O’ndan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü, tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi bir bolluk içinde görüyor ve sizin hakkınızda çepeçevre kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.” HUD – 84

PDF İndir

Share Button

Bir cevap yazın